Czy jesteś importerem/wprowadzającym ?

Jeżeli zaimportujesz co najmniej jedno auto rocznie, zgodnie z ustawą o recyklingu stajesz się już wprowadzającym/importerem.

Reguluje to Ustawia o Recyklingu z dnia  27 maja 2015.

…..każdy kto wprowadza na teren Polski pojazd ,jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów na podstawie umów z przynajmniej trzema stacjami demontażu pojazdów.