Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania!

Back to Top

PRZEWODNIK

 

Pakiet dokumentów gwarantujący zapewnienie przez wprowadzającego, utworzenia sieci zbierania pojazdów zawiera:

 

1.     Umowa o świadczenia usług- pobierz

1.a   Pełnomocnictwo- pobierz

1.b   Faktura VAT za usługi

 

2.     Umowa (Autoport) o współpracy w ramach tworzonej przez wprowadzającego pojazd sieci zbierania pojazdów- pobierz

2.a   Pełnomocnictwo- pobierz

 

3.     Umowa o współpracy między stacjami (Iron, Remar)- pobierz

3.a   Pełnomocnictwa- pobierz

4.     Zawiadomienie do  GIOŚ- pobierz

 


Pobierz komplet dokumentów


 

Wszystkie dostarczone lub pobrane dokumenty proszę podpisać, opieczętować i odesłać na poniższy adres z dopiskiem "UMOWA DLA WPROWADZAJĄCYCH"

 

Stacja Demontażu Pojazdów Autoport Sp. z.o.o
ul. Czarnowska 54
26-065 Piekoszów

  1. Kopię umowy o świadczeniu usług / poz. 1/
  2. Kopię umowy o współpracy /poz.2/
  3. Umowy  o współpracy między  stacjami ”siecią” /poz.3 i 3.a/
  4. Wysłać do GIOŚ zawiadomienie wprowadzającego, dołączając kopie podpisanych umów/ poz.4/