Poniżej przedstawiamy ofertę umowy zapewniającą sieć stacji demontażu pojazdów. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2016r. Płacicie Państwo jednorazową opłatę niezależnie od ilości sprowadzonych aut. Opłata ta wynosi 1000 zł netto. Wzory umów znajdują się pod adresem http://www.siecdlaimporterow.pl/pobierz-ustawe/

Więcej informacji pod nr tel. 22 122- 02-00.

 Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.siecdlaimporterow.pl ,gdzie uzyskają Państwo dodatkowe informacje oraz możliwość zamówienia umowy.

paragrafZ dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania!

• Podmioty wprowadzające powyżej 1.000 pojazdów rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie

• Wprowadzający w 2016 roku nie więcej niż 1.000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów

 termin Czy wprowadzasz rocznie 1 czy 100 000 aut – począwszy do dnia 01 stycznia 2016 masz obowiązek    zapewnienia sieci zbierania, to znaczy – stacji demontażu pojazdów.

 Co w praktyce oznacza zapewnienie sieci?


 Należy zawrzeć umowę zawrzeć z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu. Umowa ta musi dokładnie  określać wymogi przyjmowania pojazdów do stacji demontażu oraz warunki, na jakich wprowadzający pojazdy pokrywa koszty zagospodarowania odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.
pytania dla wprowadzających pojazdyCo stanie się, gdy nie zapewnię sieci?

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci jest obowiązany do uiszczenia opłaty za brak sieci w wysokości 20 000 zł. Za brak sieci grożą także dodatkowe kary, zależne od ilości wprowadzanych pojazdów

.logo_autoportCo oferuje AutoPort?


Spełnimy dla Ciebie obowiązek zapewnienia sieci! Jeśli wprowadzasz do 1000 samochodów rocznie – zapewnimy Ci wymaganą sieć zbierania tj. trzy partnerskie stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, które kompleksowo spełnią ustawowe wymogi wprowadzającegoumowa2 Co dalej?


  Proponujemy podpisanie umowy zgodnej ze standardami określonymi w Ustawie i gwarantującej prawidłowe    zagospodarowanie odpadów.

 umowadlawprowadzającychpojazdy Zapraszamy do współpracy! 

Aby zapoznać się z naszą ofertą i treścią umowy prosimy o przesłanie maila na adres importer@siecdlaimporterow.pl lub kontakt telefoniczny 22 122 02 00.

  Więcej informacji na stronie www.siecdlaimporterow.pl
 Zamów umowę na stronie www.siecdlaimporterow.pl/zamow-umowe/ 

Z poważaniem
 

Konsultant Autoport

Infolnia 22 122 02 00

importer@siecdlaimporterow.pl