Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania!

  • Podmioty wprowadzające powyżej 1.000 pojazdów, rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie
  • Wprowadzający nie więcej niż 1.000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów