Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania!

Back to Top

NOWE OBOWIĄZKI WPROWADZAJĄCYCH POJAZDY – sieć wprowadzania pojazdów.

 

umowa2

 

Dnia 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z jej treścią, każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania!

 

  1. Podmioty wprowadzające powyżej 1.000 pojazdów, rocznie będą zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów składającej się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie
  2. Wprowadzający nie więcej niż 1.000 pojazdów rocznie będą zobowiązani do zapewnienia sieci składającej się co najmniej z 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów

 

Stacja Demontażu Pojazdów Autoport proponuje kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli wprowadzającym pojazdy na teren kraju wywiązanie się z ustawowego obowiązku. Wystarczy podpisać z nami umowę o współpracy, która zagwarantuje wprowadzającemu/importerowi bezpieczeństwo i wygodę kompleksowej obsługi. 

 

W ramach Bezpiecznej Umowy zapewniamy:

 

► współpracę z firmą o długoletniej i ugruntowanej pozycji na rynku

► podpisanie umowy, która została przygotowana przez Kancelarię Prawną w oparciu o aktualne przepisy dotyczące recyklingu

► spełnienie obowiązku dla wprowadzających pojazdy, czyli tzw. utworzenia sieci zbierania pojazdów

► obowiązkowe zgłoszenie do Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska podpisanych umów ze Stacjami Demontażu Pojazdów oraz Punktami Zbierania

► przygotowanie projektu rocznego rozliczenia dla wprowadających,wynikającego z Ustawy o Recyklingu

► bezpłatna pomoc naszych konsultantów w sprawach związanych z obowiązkiem zapewnienia sieci ( Infolinia 795 333 026 lub e-mail:  importer@siecdlaimporterow.pl)

► rozliczenia finansowe w oparciu o Faktury VAT

► ciągły monitoring obowiązujących przepisów prawnych wynikających z ustaw, dotyczących importerów/wprowadzających pojazdy