Każdy wprowadzający pojazdy (producent lub importer) musi zapewnić sieć zbierania!

Back to Top

W ramach podpisanej umowy z Autoport, wypełniasz obowiązki Wprowadzającego Pojazdy.

 

yes  Gwarantujemy: 

 

► umowę z firmą o długoletniej i ugruntowanej pozycji na rynku 

► umowę z 2 Stacjami Demontażu Pojazdów, działającymi zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.

► umowę z 1 Punktem Zbierania Pojazdów, działającym zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.   

► obowiązkowe zgłoszenie wprowadzającego pojazdy do Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska

► przygotowanie projektu, w celu obowiązkowego rocznego rozliczenia dla wprowadzającego, wynikającego z Ustawy o Recyklingu Pojazdów 

► bezpłatna pomoc naszego konsultanta w sprawach związanych z obowiązkiem zapewnienia sieci

► rozliczenie finansowe na podstawie faktury VAT

► cena 1 000 zł netto /cały rok,pełna umowa na sieć zbierania pojazdów/

 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z Autoport, skontaktuj się z nami:

– infolinia 795 333 026

– e-mail biuro@autoport.org.pl

wypełnij formularz na naszej stronie