Czy będzie obowiązywała opłata recyklingowa w wysokości 500 zł ? 

Nie, od dnia 1 stycznia 2016 roku, opłata recyklingowa została zniesiona. Dotyczy to zarówno osób prywatnych jak i podmiotów gospodarczych. Nowelizacja Ustawy o recyklingu nakłada jednak nowy obowiązek na importerów, który wymaga przez wprowadzających pojazdy na teren Polski, stworzenia sieci zbierania pojazdów.